Home

Welkom op de website van Arbo Medical BES BV, de plaats om u te oriënteren op arbo dienstverlening op de BES!

Arbo Medical BES BV is een arbodienst die sinds 2013 actief is op de BES. Zij heeft haar klanten onder verschillende soorten organisaties: oa overheid, detailhandel, hotelwezen, industrie en dienstverlening. In de afgelopen jaren hebben we onze meerwaarde voor al deze organisaties en hun medewerkers kunnen bewijzen.

Wij kunnen u helpen met verzuim management, zodat uw verzuim beheersbaar wordt en blijft. Ook helpen wij u met, onder andere, Arbo en Arbo Zorg, Keuringen, Pensioen Intrede Onderzoeken, Zeevaartkeuringen, drugs & alcohol testen. Inzet van Arbo Medical BES BV levert u niet alleen meer continuïteit van dienstverlening op maar zeker ook forse kosten besparingen! En daarbij uiteraard betere werkomstandigheden, meer tevreden medewerkers en hogere productiviteit.

In de bijgaande link treft u informatie aan van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), over de bedrijfsarts. Zijn meerwaarde, zijn competenties, zijn mogelijke rol inzake preventie van verzuim, inzet betreffende duurzame inzetbaarheid alsmede zijn rol en positie tussen u en uw medewerkers (informatie voor werkgevers).

In de folder van de NVAB “informatie voor werknemers” treft u als medewerker informatie aan wat de bedrijfsarts voor u kan betekenen, zijn rol en positie tussen u en de werkgever. Tevens vindt u een toelichting op de vraag wat de bedrijfsarts voor u kan betekenen, zijn meerwaarde, de regels voor privacy, wat u verder kunt vragen en wat u kunt verwachten van de bedrijfsarts (informatie voor werknemers).

Doelstelling Algemeen

Arbo Medical BES BV heeft zich ten doel gesteld om arbo- en verzuimbeleid op de BES zodanig vorm en inhoud te geven, dat werkgevers en werknemers daarmee gezamenlijk tot hogere prestaties, meer arbeidssatisfactie en gezondere / veiligere arbeidsomstandigheden kunnen komen. Dat zijn geen loze woorden. Arbo Medical BES BV heeft de BES eilanden na aan het hart liggen en wil op haar gebied haar steentje aan verdere ontwikkelingen bijdragen. Alle handelingen, iedere vorm van beleid, de afspraken die gemaakt worden en alle soorten samenwerking zijn op ieder niveau en op ieder gebied dus gericht op het behalen van deze doelstellingen.

Meer op praktisch en concreet niveau vertaalt zich dit naar de volgende visie en missie:

Visie:

Vanuit de visie: ‘verzuim is een keuze en werken is gezonder’ proberen wij de verantwoordelijkheid van verzuim op de juiste plek te leggen. Wij zien verzuim als een gedeelde verantwoordelijkheid, voor zowel werkgever als ook werknemer. Samen zijn zij uiteindelijk verantwoordelijk voor het verzuim binnen de organisatie en de gevolgen daarvan. Arbo Medical BES BV kan daar een adviserende, sturende en bemiddelende rol in spelen, op medisch en op ander gebied.

In grote lijnen proberen wij de ‘geest’ van de Nederlandse wet- en regelgeving op dit gebied te volgen. Bijvoorbeeld met de ‘Wet Verbetering Poortwachter’, die aangeeft dat verantwoordelijkheid voor verzuim zowel bij werkgever als ook bij werknemer ligt. Maar ook op gebied van reintegratie, waarbij deze wet aangeeft dat reintegratie op arbeidstherapie-basis net zo gewaardeerd wordt als reintegratie in eigen werk en waar beide partijen, werkgever en medewerker, hun eigen verantwoordelijkheid in hebben.

Missie:

De missie van Arbo Medical BES BV laat zich het makkelijkst als volgt verwoorden: Arbo Medical BES stelt zich ten doel om mee te werken aan het creëren van een optimale relatie tussen werkgever en medewerker. Dit omdat daarmee de win-win situatie bereikt kan worden. Immers: werknemer kan dan maximaal presteren en krijgt positieve beloningen (energie en inkomen) en werkgever krijgt daarmee maximale productiviteit. Wij werken graag met u samen aan deze ‘win-win’ situatie!