Arbo BES dossier manager

Arbo BES dossier manager

Wij werken uitsluitend met dit systeem als basis voor onze dienstverlening. Medische dossiers zijn veilig en geborgd; hosting vindt plaats in Nederland waar voldaan wordt aan de strengste normen en eisen op gebied van Privacy en bescherming medische gegevens.  Het systeem werkt on-line en is voor alle betrokkenen makkelijk te benaderen en in te loggen, zodat alle informatie op gebied van verzuim en anderszins, direct beschikbaar is. Juist ook voor de werkgever, de leidinggevenden en het management. Statistische gegevens zijn direct oproepbaar, per onderdeel, per afdeling en per tijdseenheid. Gebruikersvriendelijk, compleet en voor ieder op zijn eigen autorisatie niveau. Juist voor de Cariben van toegevoegde waarde, omdat alle eilanden er apart in verwerkt kunnen worden en onderling vergeleken. Eén systeem voor alle bedrijven, ongeacht hun locatie.