Gezondheid

Verslavingszorg trajecten

Mocht er sprake zijn van een verslavingsprobleem, dan kunnen wij dat voor u vaststellen en vervolgens een traject met uw medewerker ingaan. Van belang bij een dergelijk traject, is dat er duidelijkheid is bij de medewerker over de noodzaak van het leren omgaan of stoppen met de verslaving. Wij werken daarvoor nauw samen met de Stichting Verslaving en Psychiatrie Caribisch Nederland, die zowel op Bonaire, Saba als Statia is vertegenwoordigd. Ondertussen helpen wij met het maken van duidelijke en vastgelegde afspraken tussen u en uw medewerker, zodat zoveel mogelijk –juist ook voor de werkgever- duidelijk wordt hoe het traject verloopt en dat er een eindigheid is aan het probleem.

Drugs testen

Wij verzorgen de drugstesten voor de hele BES, gebaseerd op duidelijke en geaccepteerde protocollen, die vallen binnen de huidige wet- en regelgeving op dit gebied. Iedere werkgever wil de resultaten en de consequenties van de testen op een eigen wijze invullen. Wij maken, samen met u, de afspraken voor het wat, waar, hoe en waarom van deze testen.

Griepvaccinaties

Wij verzorgen voor u de griepvaccinaties, in oktober! Jaarlijks wordt er een andere cocktail van anti-stoffen vastgesteld voor de griepvaccinaties. Deze worden aangeraden voor iedereen met een verzwakte weerstand, zoals diabetici, longpatiënten, hartpatiënten, ouderen, etc. Maar ook voor mensen zonder deze aandoeningen kan het verstandig zijn een dergelijk prik te halen. Het kan ziekte en dus verzuim voorkomen, en kan dus om die reden ook voor u of uw organisatie van belang zijn.

Fysiotherapie

Veel medewerkers krijgen klachten van het bewegingsapparaat. Ongeveer 1/3 van onze spreekuren gaan daarover. Fysiotherapie heeft een grote meerwaarde niet alleen om met deze klachten om te kunnen gaan, maar vooral ook om herstel te bespoedigen en mensen sneller en stabieler aan het werk te kunnen laten gaan. Nu heeft Minister Schippers besloten dat de verzekering deze behandelingen niet meer vergoed, in ieder geval niet de eerste 20 keren. Arbo Medical BES heeft nu afspraken met Bon Fysio gemaakt om u deze behandelingen met een korting te kunnen aanbieden, zodat werkhervatting en re-integratie sneller van start kan gaan. Bon fysio realiseert zich dit belang bijzonder en heeft dan ook speciale programma’s gericht op werkhervatting ontwikkeld. Deze bestaan onder de naam: ArboCure. Ook deze programma’s kunnen wij u met korting aanbieden.

Overgewicht

Overgewicht is een situatie waarbij er sprake is van te veel vetweefsel in het lichaam. Overgewicht ontstaat als je lichaam meer voedingsstoffen binnenkrijgt dan nodig is. De noodzakelijke hoeveelheid energie wordt uit de voedingstoffen gehaald en verbrand en het overschot slaat je lichaam op als reservevoorraad in de vorm van vet. Daarmee wordt een reserve opslag van energie gekweekt, maar inmiddels weten we dat te veel overgewicht schadelijk is voor de gezondheid. Je kan er ernstig ziek van worden. Daarnaast kan het je beperken in de dagelijks dingen die je doet.  Indien u dus te zwaar bent, dan is het van belang om wat gewicht te verliezen. Wij weten als geen ander dat dat niet eenvoudig is, zeker niet als je dat zonder hulp en alleen moet doen. Daarom hebben wij een programma ontwikkeld waarbij het zelfs leuk is om af te vallen! Dat doen we door u goed te begeleiden op een aantal fronten. Niet alleen gezond eten en meer bewegen, maar juist ook positieve stimulering door samen met u te overleggen en u te coachen. Persoonlijke aandacht, waarbij u al uw vragen en moeilijke momenten kunt bespreken. Wij kunnen u bijna garanderen dat het u met onze aanpak, wel gaat lukken!