Individuele begeleiding

Psycholoog

Wij verwijzen naar onze psycholoog indien een medewerker daar behoefte aan heeft en daarvan kan verbeteren. De psycholoog zal een behandelplan opstellen en de begeleiding opstarten. Dit kan al op korte termijn en vaak moet dat ook snel kunnen. Bijvoorbeeld bij ernstige rouwverwerkingsproblematiek, of naar aanleiding van een heftig incident, waarbij er sprake kan zijn van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Uiteraard zijn er veel meer redenen om iemand te verwijzen naar de psycholoog, dit zal per situatie beoordeeld en besproken worden.  Het heeft de voorkeur, gezien de aard en de ernst van de problematiek, om de psycholoog persoonlijk te zien en te spreken. Maar in geval van nood, kunnen ook telefonische, Skype of internet afspraken gemaakt worden. Dat zal onze psycholoog zelf met u bespreken.

Behalve voor individuele situaties kan de psycholoog ook ingezet worden voor organisatie vraagstukken. Bijvoorbeeld onderzoek naar arbeidssatisfactie, loopbaanonderzoek en begeleiding etc.  Bij moeilijke conflict situaties op het werk, zullen we ook de hulp van onze psycholoog inroepen, die als mediator kan bemiddelen en oplossen.

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Naar de bedrijfsmaatschappelijk werker wordt verwezen indien iemand een vorm van coaching nodig heeft naar aanleiding van het werk, een probleem ervaart op het werk waar de BMW-er mee zou kunnen helpen, of bijvoorbeeld advies nodig heeft op gebied van carrière of loopbaan. Maar ook individuele situaties als rouwverwerking (minder ernstig), begeleiding bij relatieproblemen, moeilijk op te lossen thuisproblemen / combinatie werk met thuis of anderszins komen in aanmerking voor begeleiding met de BMW-er. De bedrijfsmaatschappelijk werker zal u fysiek zien, maar waar nodig zijn er ook mogelijkheden voor spreekuren via Skype of telefoon.

Begeleiding bij Schuldhulp vraagstukken

Financiële problemen van werknemers vormen een risico voor organisaties en kunnen een extra belasting voor de organisatie vormen. Verzuim, slecht functioneren en onverantwoord gedrag kan het gevolg zijn.

Wij kunnen uw medewerkers ondersteunen met een schuldhulp traject. Op welke wijze organisaties hun werknemers daarin kunnen ondersteunen, zal verschillen net als de manier waarop deze ondersteuning wordt aangepakt. Van belang is om de medewerker uit de stress van een vaak uitzichtloze situatie te halen, zodat inzet in arbeid weer optimaal mogelijk wordt. Daarbij is een tweede doel: herhaling voorkomen.

  • Bij een schuldbemiddeling doet de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel aan alle schuldeisers. De afloscapaciteit wordt verdeeld over alle schuldeisers. De bemiddeling kan alleen slagen als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel.
  • Bij een schuldsanering wordt geld van de kredietbank geleend waarmee alle schulden worden afgelost. Deze lening moet wel worden terugbetaald. Voordeel van een schuldsanering is dat de betreffende medewerker nog maar met één schuldeiser te maken heeft: een bank. Schuldsanering is net als bij bemiddeling: een vrijwillige schuldregeling. Ook hier moeten alle schuldeisers akkoord gaan met het betalingsvoorstel.