Keuringen en Onderzoeken

  • Pensioen Medische Intrede Onderzoeken (PMIO)
  • Aanstellingskeuringen
  • PAGO’s
  • ECG
  • Audiogram

Zie extra informatie sheet.

Werkplek onderzoek

Bij werkplekonderzoeken wordt al snel gedacht aan opstelling en inrichting van de administratieve werkplek. Dat is correct, die verrichten wij voor u, snel en efficiënt! Wij komen bij u langs om uw werkplek te bekijken en te beoordelen en wij geven ter plekke tips en adviezen. Uiteraard kan dat ook voor meerdere werkplekken tegelijkertijd. Na afloop krijgt u een rapport, waarin de tips en adviezen nog eens herhaald worden. We kunnen u ook helpen bij werkplekken die lastiger te beoordelen zijn. Wij werken daarvoor samen met de Arbeids hygiënist, die u kan helpen met vraagstukken op het gebied van biologische agentia en toxische stoffen. Maar ook werkplekken op bouwplaatsen, in keukens, in de buitenlucht etc. kunnen wij voor u beoordelen en u daarover vervolgens adviseren over veiliger en meer efficiënt werken. Onder andere onze Veiligheidskundige kan u daarin bijstaan.

Caribbean Safety Standard

Wij werken nauw samen met BPO van Aruba, die al jaren de Caribbean Safety standard invoert en bedrijven van allerlei soorten bijstaat in het opleiden van hun medewerkers voor deze standaard.

Sociaal Antecedenten Onderzoek

Een sociaal antecedentenonderzoek wordt uitgevoerd aan het eind van een selectieprocedure van een sollicitant die solliciteert naar een risicovolle functie. Te denken valt aan een medewerker die te maken heeft met de cashflow van de organisatie, een medewerker die te maken heeft met goederenverkeer of een medewerker die voor de veiligheid dient te zorgen binnen en buiten het bedrijf. Het sociaal antecedentenonderzoek wordt ingezet om de leefomgeving van de sollicitant, zijn/haar familie en vrienden in kaart te brengen. Te denken valt aan onder andere drugs-, gewelds- en financiële problematiek. Dit in het kader van het zoveel mogelijk uitsluiten van risico’s. Mocht na een periode van arbeid/te werkstelling blijken dat de sollicitant tijdens het interview niet de waarheid heeft gesproken, kan het ontbinden van de aanstelling of de arbeidsovereenkomst eventueel makkelijker zijn.