Organisatie diensten

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de gehele organisatie heen en vormt eigenlijk de basis waarop het arbo- en verzuimbeleid zijn gebaseerd. Dit onderzoek helpt u met het vaststellen van waar en op welk gebied het goed gaat binnen uw organisatie en waar en op welk gebied het beter kan. Werken uw medewerkers op de juiste wijze? Zijn de arbeidsomstandigheden veilig? Kortom: alle ins- en outs op het gebied van Welzijn, Gezondheid en Veiligheid in 1 onderzoek / document verzameld. Onze veiligheidskundige zal dit voor u uitvoeren en u verder begeleiden in het verwerken en opvolgen van de aanbevelingen.

Toetsing Risico Inventarisatie & Evaluatie

Mocht u de RI&E liever zonder onze hulp uitvoeren, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Om u van dienst te zijn kan de bedrijfsarts deze RI&E voor u toetsen, zodat u zeker weet dat de RI&E voldoet aan de wettelijke (Nederlandse) eisen.

Mediation

Mediation of conflictbemiddeling wordt ingezet indien er sprake is van een probleemsituatie op het werk. Er is al sprake van een probleem situatie indien 1 van beide partijen dat als zodanig ervaart. Niet altijd hoeft er sprake te zijn van een conflict in de ‘normale’ zin van het woord, een moeilijk verlopen functioneringsgesprek kan al voldoende zijn om onze hulp in te roepen. Wij fungeren dan vooral als gespreksleider en het belangrijkste doel van dit gesprek is om een oplossing te zoeken voor de problematiek en afspraken te maken over hoe samen te werken in het vervolg. Dit alles onder echt strikte geheimhouding. Voor ieder probleem zoeken wij de meest geschikte gespreksleider voor u.

Casemanagers begeleiding

Leidinggevenden die nog niet erg bedreven zijn in het omgaan met verzuim en verzuimbeheersing, kunnen begeleiding en ondersteuning krijgen van onze casemanager. Zij zal helpen met activiteiten als een ‘spin in het web’ en zo alle touwtjes in handen houden en langzaam aan de leidinggevende teruggeven. Zaken als: administratieve afwerking, voortgangsgesprekken, zoeken naar en inzetten bij aangepaste werkzaamheden (zoals geadviseerd door de bedrijfsarts), invulling van het administratieve systeem, voortgang bewaken, loonderving organiseren, informeren en adviseren collega’s etc. kan zij in eerste instantie overnemen en samen met de leidinggevende bespreken en inzetten. Na enkele keren kan de leidinggevende dat dan zelf uitvoeren en is de casemanager niet meer nodig.