Overleg

Sociaal Medisch Overleg / Sociaal Medisch Team

Dit overleg is onderdeel van het verzuimbeleid en houdt in dat het team dat zich bezighoudt met de verzuimende medewerkers eens per 3 a 4 maanden bij elkaar komt om voortgang en andere zaken te bespreken. Dat zijn dus over het algemeen: de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werker, de leidinggevende, P&O / HR medewerker en de directeur. Niet alleen ten aanzien van individuele gevallen, maar ook ten aanzien van afdelingsperikelen, organisatie veranderingen etc.

Bilateraal Overleg

Ook dit overleg maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het is een overleg tussen de bedrijfsarts en de direct leidinggevende. Dit kan telefonisch of per e-mail voor alle vragen en opmerkingen die spelen bij de leidinggevende. Wij hechten veel waarde aan deze vorm van overleg en proberen daarom de drempel voor contact zo laag mogelijk te houden. U kunt altijd bellen, mochten wij in gesprek zijn, dan bellen we zo snel mogelijk terug. U kunt het ook proberen buiten kantooruren, mochten we geen dringende zaken elders hebben, dan nemen we gewoon de telefoon aan.

Overleg met Curatieve sector: medisch specialisten / huisartsen

Ook dit overleg is onderdeel van het verzuimbeleid. Mochten wij, als bedrijfsarts, daar aanleiding voor hebben, dan nemen we contact op met de specialist dan wel de huisarts. Bijvoorbeeld indien een afspraak om medische redenen gemaakt zou moeten worden of wellicht vervroegd zou moeten worden, of juist om te overleggen over de behandeling, de diagnose of het vervolg beleid. Daarmee maken we de cirkel rond, tussen medewerker, behandelaar, leidinggevende en werk.