Vertrouwenspersoon

De bedrijfsarts treedt voor veel werkgevers op als vertrouwens persoon. Dat wil zeggen dat medewerkers van bij ons aangesloten werkgevers naar de bedrijfsarts kunnen stappen, zowel anoniem als niet anoniem, indien er een heikele kwestie speelt of om een andere reden. Vaak is het prettig om met een derde, zijnde niet werkzaam binnen het eigen bedrijf, moeilijke situaties te bespreken. Vaak wordt de bedrijfsarts als vertrouwenspersoon ingeschakeld, indien er een situatie speelt zo als bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten op de werkvloer (mobbing) of andere zaken. De bedrijfsarts zal hier uiterst discreet mee omgaan en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de medewerker zelf, stappen ondernemen.