Verzuimbegeleiding

Vanaf de eerste dag tot en met de laatste dag van het verzuim is er begeleiding van de bedrijfsarts. Zowel met fysieke spreekuren, telefonische spreekuren, Skype spreekuren, e-mail contacten, etc. Uw medewerker wordt vanaf het prille begin tot aan een definitief einde (weer volledig arbeidsgeschikt voor eigen werk dan wel: gestart in een nieuwe (aangepaste) functie of met ontslag op medische gronden) begeleid. Daarbij wordt de leidinggevende begeleid, geadviseerd en ondersteund in het omgaan met de verzuimende medewerker, worden de collega’s waar nodig geïnformeerd en wordt de betrokkene zelf gemotiveerd om actief deel te nemen aan herstel en reintegratie. Na afloop van ieder spreekuurcontact wordt de leidinggevende middels een uitgebreid verzuimuitslag op de hoogte gebracht van de afspraken en adviezen naar aanleiding van het spreekuur. Uiteraard zonder vermelding van medische informatie. De medewerker zelf krijgt ook een exemplaar van deze uitslag.

  •      Fysiek spreekuur: eerste spreekuur van ongeveer 45 minuten
  •      Fysiek spreekuur: vervolgspreekuren van ongeveer 20-30 minuten
  •      Telefonische spreekuren: ongeveer 15 minuten
  •      Skype spreekuren: ongeveer 20-30 minuten