Voorstellen

Arbo Medical BES BV is een arbodienst die sinds ruim 2 jaar actief is op de BES. Zij heeft haar klanten onder verschillende soorten organisaties: oa overheid, detailhandel, hotelwezen, industrie en dienstverlening. De afgelopen 2 jaar hebben vooral in het teken gestaan van het verwerven van bekendheid en het uitdragen van het belang en de meerwaarde van onze dienstverlening voor organisaties en hun medewerkers.

2015 ervaren wij als een kantelpunt. Sinds 1 mei 2015 zijn wij de Arbodienst van de RCN geworden: de grootste werkgever op de BES. Maar niet alleen de RCN heeft haar weg naar ons gevonden, ook steeds meer andere klanten / werkgevers vinden hun weg naar Arbo Medical BES BV en niet alleen binnen de BES maar ook vanuit Curaçao en zelfs Aruba heeft men ons inmiddels gevonden. Dat geeft ons vertrouwen in de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening gericht op en aangepast aan het Caribisch gebied. Arbo Medical BES BV is aan het groeien, wat ons steeds beter in staat stelt onze visie en onze missie waar te maken onder een steeds groter wordend klantenbestand!

Opbouw Arbo Medical BES BV

Wij zijn een professionele arbodienst die het volledige pallet aan arbo- en verzuimzorg voor u kunnen verzorgen. Niet alleen met onze eigen, vaste medewerkers maar ook door hoogwaardig samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale spelers. Wij hechten veel waarde aan “social return”. Aanpalende  dienstverlening zoals psychologie, maatschappelijk werk, inzet van kerndeskundigen wordt waar mogelijk (met behoud van vereiste kwaliteit) betrokken uit de lokale omgeving. Niet alleen is deze aanpak kosten effectief, ook ondersteunt het daarmee de lokale economie en sluit de dienstverlening optimaal aan bij de lokale en niet lokale bevolking, zodat gestelde doelen sneller en stabieler bereikt kunnen worden.

Arbo Medical BES BV levert haar bijdrage aan verdere ontwikkeling op hoger maatschappelijk niveau: zo is zij betrokken bij de besluitvorming van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de nieuw in te voeren dan wel aan te passen wet- en regelgeving op gebied van sociale zekerheid. Ook is zij betrokken bij de Caribean Safety Foundation, een eiland overkoepelende organisatie die bij wil dragen om normering op gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn voor het gehele Caribisch gebied reëel en zinvol in te vullen.

De bedrijfsarts

De dienstverlening wordt uitsluitend verricht door BIG geregistreerde bedrijfsartsen. Daarmee heeft u de zekerheid dat onze artsen hun verplichte bijscholing volgen en dat ze dus ook volledig op de hoogte zijn en blijven van alle laatste ontwikkelingen binnen de bedrijfsgeneeskunde.

Wat is een bedrijfsarts? Dat is een sociaal geneeskundige, die na de opleiding tot basis-arts een specialisatie van tenminste 4 jaar heeft gevolgd (vergelijk: huisarts is specialisatie van 3 jaar, consultatie bureau arts: 2 jaar, neuroloog: 6 jaar) tot bedrijfsarts. Alleen na het goed doorlopen hebben van de volledige opleiding én het bijhouden van alle bij- en nascholing mag een arts zich bedrijfsarts noemen. Bedrijfsarts is daarmee een beschermde titel, in tegenstelling tot de titel van Arbo arts, die niet beschermd is.

Een bedrijfsarts is bevoegd uitspraken te doen in het kader van op medische gronden wel / niet / deels arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk, dan wel geschikt voor aangepaste werkzaamheden. Hij beoordeelt de claim, en geeft aan welke de beperkingen en mogelijkheden voor werkhervatting zijn. Tevens kan de bedrijfsarts verwijzen naar de curatieve sector en adviseert hij organisaties en individuen op gebied van verzuim en arbo. Dit alles op basis van de geformuleerde ‘visie’ om uiteindelijk in staat te zijn de gestelde ‘missie’ te kunnen uitdragen.