Werknemers

Informatie voor medewerkers

De bedrijfsarts is er voor werkgever én voor werknemer! De bedrijfsarts neemt een neutrale positie in en kan alleen op die manier de belangen van beide partijen behartigen. Immers: wij geloven in de “win-win” situatie, waar het belang van beide partijen in elkaars verlengde liggen. Met andere woorden: als u lekker en gezond aan het werk bent, is dat ook voor de werkgever de meest optimale situatie. Wij kunnen dus veel voor u doen, misschien wel veel meer dan u tot nu toe gedacht heeft! Bijgaand treft u daar een opsomming van.

Verder moet u weten dat bedrijfsartsen ook artsen zijn en dat wij dus vasthouden aan ons beroepsgeheim. Dat betekent dat u vrij en veilig met ons kunt praten: medische informatie komt wat ons betreft nooit buiten die vier muren. Daar heeft de werkgever ook geen belang bij: hij heeft alleen belang om te weten wat u wel en niet kunt, met andere woorden: welke beperkingen u heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden en welke adviezen wij met u besproken hebben. Welke ziekte en/of aandoening daaraan ten grondslag ligt is dan niet meer zinvol om te weten. U mag uiteraard zelf wel met uw werkgever spreken over uw medische situatie.  Wij overleggen met u welke informatie er gecommuniceerd wordt naar uw leidinggevende. Wij proberen alle communicatie zo transparant mogelijk te houden, zodat u weet wat wij bespreken met uw leidinggevende en wat niet.

U kunt op verzoek van uw werkgever bij ons opgeroepen worden. Wij of uw leidinggevende bellen dan voor een afspraak. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u ziek wordt. Dat kan al heel snel, zelfs op de eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid. Maar u kunt ook zelf met ons een afspraak maken! Als u ziek bent, maar ook als u niet ziek bent, maar iets anders met ons wil bespreken. Immers: wij helpen u graag, zodat u gezond, veilig en met plezier aan het werk bent en kunt blijven!

Arbeidsomstandigheden Spreekuur (AOS of Preventief Spreekuur)

Dit spreekuur is voor alle medewerkers van al onze klanten en is inbegrepen in het abonnement, maar kan ook op verrichtingen basis ingezet worden.  Medewerkers kunnen gebruik maken van deze vorm van een spreekuur, ook als zij niet verzuimen. Bijvoorbeeld in geval van een situatie op het werk welke betrokkene graag met de bedrijfsarts wil bespreken. Of juist een medische kwestie, een advies over een medisch behandeling / diagnose of anderszins. Ook problemen in de thuissituatie, relatiesfeer of iets anders kunnen wij met uw medewerker bespreken. Wij proberen uw medewerker zo goed mogelijk te helpen en eventueel te verwijzen, dan wel te adviseren over hoe verder.

Zie extra informatie sheet.